Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzne nariadenie č. I/2024 o odpadoch a nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom na území obce Haligovce