Preskočiť na obsah

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda: Ján Wittko

Členovia: Emil Talár, Ing. Ľuboslav Lainda

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Ing. Dávid Urbaňák

Členovia: Mária Matiková, Ján Wittko

Komisia inventarizačná a finančná:

Predseda: Mgr. Mária Gurovičová

Členovia: Ing. Ľuboslav Lainda, Martina Michnová

Komisia športová pre rozvoj telovýchovy a športu:

Predseda: Emil Talár

Členovia: Mgr. Mária Gurovičová, Mária Matiková, Martina Michnová, Ing. Dávid Urbaňák, Ján Wittko