Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Haligovce je verejným obstarávateľomv zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


Obec Haligovce

065 34 Haligovce č.124

IČO: 00329878