Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Mária Gurovičová

Zástupkyňa starostky

Ing. Ľuboslav Lainda

Poslanec OZ

Mária Matiková

Poslankyňa OZ

Martina Michnová

Poslankyňa OZ

Emil Talár

Poslanec OZ

Ing. Dávid Urbaňák

Poslanec OZ

Ján Wittko

Poslanec OZ