Preskočiť na obsah

VZN č.II-2014 prevádzkový poriadok pre pohrebiská – zmena a doplnenie