Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. III-2021 o chove a držaní zvierat na území obce Haligovce