Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. III-2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území obce