Preskočiť na obsah

Odstránenie nesúladov v evidovaní vlastníckych hraníc – meračské práce v teréne v kat. území Haligovce