Preskočiť na obsah

Doplnok č. I. k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Haligovce