Preskočiť na obsah

Dodatok k VZN č. I-2021 o určení výšky finančnej dotácie pre ZŠ s MŠ KP na území obce Haligovce zriadenej cirkevným zriaďovateľom