Preskočiť na obsah

Návrh VZN o odpadoch a nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom na území obce Haligovce