Verejné obstarávanie

2. 7. 2018, Multifunkčné ihrisko

„Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“

- výzva na predloženie ponuky – doplňujúce informácie viac