Úradná tabuľa

6. 7. 2017, Úradná tabuľa

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - odkúpenie časti pozemkov obce viac

6. 7. 2017, Úradná tabuľa

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - dlhodobý prenájom budovy č.120 viac

23. 2. 2017, Úradná tabuľa

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku viac

3. 5. 2016, Úradná tabuľa

POH Prešovského kraja na roky 2016-2020

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 viac

14. 9. 2015, Úradná tabuľa

Program rozvoja obce Haligovce na roky 2015-2022

Program rozvoja obce Haligovce na roky 2015-2022 viac

Predošlá  | 1 |  2 |