Úradná tabuľa

6. 7. 2018, Úradná tabuľa

Kláštorné kultúrne leto 2018

Kláštorné kultúrne leto 2018 viac

6. 7. 2018, Úradná tabuľa

Zbierka školských pomôcok

Zbierka školských pomôcok viac

21. 5. 2018, Úradná tabuľa

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2018-2023

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2018-2023 viac

2. 5. 2018, Úradná tabuľa

Divadlo RAMAGU

Divadlo RAMAGU viac

3. 1. 2018, Úradná tabuľa

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 - oznámenie viac

13. 11. 2017, Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky

"Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m" viac

28. 8. 2017, Úradná tabuľa

NÁVRH VZN o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE viac

26. 7. 2017, Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška viac

6. 7. 2017, Úradná tabuľa

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - odkúpenie časti pozemkov obce viac

6. 7. 2017, Úradná tabuľa

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - dlhodobý prenájom budovy č.120 viac

1 |  2 |  Ďalšia