Úradná tabuľa

28. 8. 2017, Úradná tabuľa

NÁVRH VZN o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE viac

21. 8. 2017, Úradná tabuľa

Zverejnenie elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017 obechaligovce@slnet.sk viac

14. 8. 2017, Úradná tabuľa

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru viac

26. 7. 2017, Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška viac

6. 7. 2017, Úradná tabuľa

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - odkúpenie časti pozemkov obce viac

6. 7. 2017, Úradná tabuľa

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - dlhodobý prenájom budovy č.120 viac

23. 2. 2017, Úradná tabuľa

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku viac

3. 5. 2016, Úradná tabuľa

POH Prešovského kraja na roky 2016-2020

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 viac

14. 9. 2015, Úradná tabuľa

Program rozvoja obce Haligovce na roky 2015-2022

Program rozvoja obce Haligovce na roky 2015-2022 viac