Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

  • 6. júl 2017
Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - dlhodobý prenájom budovy č.120

K stiahnutiu