Zámer prevodu vlastníctva majetku obce

  • 6. júl 2017
Zámer prevodu vlastníctva majetku obce - odkúpenie časti pozemkov obce

K stiahnutiu