NÁVRH VZN o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE

  • 28. august 2017
Všeobecne záväzné nariadenie o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE

K stiahnutiu