Zverejnenie elektronickej adresy

  • 21. august 2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017 obechaligovce@slnet.sk